Vilka var Burgundy

Initiativet till Burgundy väcktes av 14 banker och andra värdepappersbolag 2008, och från lanseringen 2009 konkurrerade Burgundy med Stockholmsbörsen och med Oslo Börs.

Burgundy fick tillstånd från Finansinspektionen (FI) att bedriva börsverksamhet. Burgundy ska handla med så kallade warranter, certifikat, strukturerade produkter och fondandelar.

Burgundy var inte en egen börs, det var en alternativ handelsplats. Inga aktier var noterade på Burgundy. Antingen är de noterade och handlas enbart på OMX, eller handlas även på Burgundy. Det finns även andra marknadsplatser för lån, där man kan jämföra och hitta billiga lån, en av dessa aktörer är Bank.se.


 

Sedan börsmarknaderna avreglerats har konkurrenterna till Stockholmsbörsen tagit en allt större bit av kakan. Nasdaq OMX har bara 46 procent av handeln i svenska aktier medan utmanarna tagit över resten, skriver Dagens Industri 2013.

Stockholmsbörsen gjorde sitt bästa för att parera de nya utmanarna vilket resulterade i att en utredning för brott mot konkurrenslagen som inleddes redan 2011.

Verket misstänkte att Nasdaq OMX försökt försvåra för konkurrenten Burgundy genom att hindra att deras börshandel kan ske på lika villkor.

Försäljning

2012 skrivs ett nytt kapitel i den nordiska börsduellen, när Stockholmsbaserade Burgundy förvärvas i sin helhet av Oslo Börs, med vd Bente Landsnes i spetsen.

Affären innebär att Burgundy, som tampats med låga marknadsandelar, lever vidare, om än med norska förtecken.

Oslo börsen
Burgundy köptes av Oslo Börs 2012